Akademiska Föreningen är en stor ideell studentförening i Lund som under sig samlar studentkultur i alla dess former!


HTML tutorial

Du blir medlem i AF genom att gå med i Studentlund och får då bland annat:

  • Gratis inträde på Studentaftnar
  • Rabatt i Café Athen
  • Rabatt på scenevenemang i AF-borgen
  • Rabatt på prenumeration av Ordkonst
  • Hyra Studentgården i Skanör
  • Stå i AF Bostäders bostadskö
  • Söka stipendier
  • Engagera dig i AF:s olika verksamheter

HTML tutorial

AF består av 11 utskott, som sysslar med allt från kostymuthyrning och radio till poesi och teater. Majoriteten av AF:s utskottsverksamhet äger rum i AF-borgen i mitten av Lundagård. Utöver utskotten finns ett tjugotal så kallade erkända studentföreningar. Dessa är fria föreningar som fungerar likt utskotten och står för en enorm bredd av verksamhetsområden, med allt ifrån mångfaldsarbete och politik till spex och extremsport.

AF har även en projektfond som ger finansiellt stöd åt nya initiativ i Lunds studentliv.


HTML tutorial

Om du har du avslutat dina studier vid Lunds universitet eller vill stödja Akademiska Föreningen i vår verksamhet kan du bli särskild medlem i AF. Du erhåller som särskild medlem en stor del av de fördelar som Studentlundsmedlemmarna åtnjuter. Akademiska Föreningen strävar efter att vara en mötesplats såväl mellan studenter och ickestudenter som mellan generationer.

Särskilt medlemskap går att lösa i Studentinfo i AF-borgens foajé och i anslutning till många av utskottens evenemang.

Läs mer om vad detta innebär genom att klicka nedan.

Studentlund.se