Kontaktinformation

Här hittar du kontaktinformationen till de som kan svara på de flesta av dina frågor!

Här får du lite kort information om vilken fråga som ska var!

AF:s Verksamhetschef

Aron Klingberg

verksamhetschef@af.lu.se
0705-08 39 27
Verksamhetschefen kan svara på allmänna frågor om föreningen eller skicka din fråga vidare. För kontaktinformation till övriga i AF:s presidium klicka här.

AF:s Sekreterare

Ann Waldén

ann@af.lu.se
046-38 49 00
Sandgatan 2
223 50 LUND
Ann har koll på allt från medlemsfrågor och hyra av Studentgården i Skanör till vem som är vem på AF och festlig kuriosa!

AF:s Kommunikationschef

Fredrik Nilsson

kommunikationschef@af.lu.se
0705-08 39 72
Kommunikationschefen är vice verksamhetschef och ansvarar för AF:s marknadsföring och kommunikation. Har du några frågor om detta mejla KC.

AF:s Ekonomisekreterare

Maria Stark

maria.stark@afborgen.se
046-38 49 07
Organisationsnummer: 845000-7441
PG: 248532-4
Maria är AF:s ekonomiska sekreterare. Kontakta henne om du har frågor kring fakturering eller andra ekonomiska spörsmål.

Bostadsombudsmannen

Pierre Andersson

bomben@afb.se
046-19 15 13
Bostadsombudsmannen, även kallad “bomben”, har hand om studenternas bostadsfrågor och problem som kan uppkomma inom Stiftelsen AF Bostäder. Bomben är förtroendevald och fungerar som studenternas representant i stiftelsens styrelse.

Edilen

Olof Selander

edil@af.lu.se
046-38 49 04
0705-29 28 00
Edilen sköter kontakten mellan AF och de studentorganisationer som hyr lokaler i AF-borgen. Om du har frågor som gäller till exempel traxkort eller teknik mejlar du edilen.

AF:s Programchef

Sara Eriksson

programchef@af.lu.se
0702-99 10 50
Har den huvudsakliga kontakten med alla AF:s föreningar och utskott. Ansvarar för den interna verksamheten och AF:s utbud gentemot studenterna. PC administrerar också projektfonden som du kan läsa mer om HÄR!

Terminsräkningsföreningen

Carl Mauritz Artéus

vsa@kuratorskollegiet.se
0706-05 11 31
Terminsräkningsföreningen är de som håller koll på ditt medlemskap i Studentlund. Har du allmänna frågor går det bra att kontakta TRF. Gäller ärendet ditt medlemskap var god kontakta din nation eller kår.