Kontaktinformation

Här hittar du kontaktinformationen till de som kan svara på de flesta av dina frågor!

Här får du lite kort information om vilken fråga som ska var!

AF:s Verksamhetschef

Johan Hellgren

verksamhetschef@af.lu.se
0705-08 39 27

Verksamhetschefen kan svara på allmänna frågor om föreningen eller skicka din fråga vidare. För kontaktinformation till övriga i AF:s presidium klicka här.

AF:s Sekreterare

Ann Waldén

ann@af.lu.se
046-38 49 00
Sandgatan 2
223 50 LUND

Ann har koll på allt från medlemsfrågor och hyra av Studentgården i Skanör till vem som är vem på AF och festlig kuriosa!

AF:s Kommunikationschef

Julia Wikström

kommunikationschef@af.lu.se
0705-08 39 72

Kommunikationschefen är vice verksamhetschef och ansvarar för AF:s marknadsföring och kommunikation. Har du några frågor om detta mejla KC.

AF:s Ekonomisekreterare

Maria Stark

maria.stark@afborgen.se
046-38 49 07
Organisationsnummer: 845000-7441

Maria är AF:s ekonomiska sekreterare. Kontakta henne om du har frågor kring fakturering eller andra ekonomiska spörsmål.

Bostadsombudsmannen

Jenny Ekstam

Bomben@afbostader.se
046-19 15 13

Bostadsombudsmannen, även kallad “bomben”, har hand om studenternas bostadsfrågor och problem som kan uppkomma inom Stiftelsen AF Bostäder. Bomben är förtroendevald och fungerar som studenternas representant i stiftelsens styrelse.

Edilen

Erik Hickery

edil@af.lu.se
046-38 49 04
0705-29 28 00

Edilen sköter kontakten mellan AF och de studentorganisationer som hyr lokaler i AF-borgen. Om du har frågor som gäller till exempel traxkort eller teknik mejlar du edilen.

AF:s Programchef

Sofia Jörnlid

programchef@af.lu.se
0702-99 10 50

Har den huvudsakliga kontakten med alla AF:s föreningar och utskott. Ansvarar för den interna verksamheten och AF:s utbud gentemot studenterna. PC administrerar också projektfonden som du kan läsa mer om HÄR!

Terminsräkningsföreningen

Fredrik Palmquist

vsa@kuratorskollegiet.se

Terminsräkningsföreningen (TRF) är de som administrerar utskick av terminsräkningarna för ditt Studentlundsmedlemskap eller om du är medlem i andra kårer och nationer. Är du nyfiken på TRF:s arbete, har frågor kring ditt medlemskap eller din terminsräkning, vänligen kontakta din kår eller nation.