Medlemsförmåner

Vad får jag som medlem i Akademiska Föreningen?

Stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier, som AF-medlemmar kan söka. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utomlandsstuderande.

Klicka på knappen nedan för att få veta mer om stipendierna och hur du söker dem!

Läs mer om AF:s stipendier

Hyressubventioner i AF-borgen

AF-borgen sköts och hyrs ut av AF Borgen AB till marknadsmässiga priser. När en studentorganisation vill hyra AF-borgen bidrar Akademiska Föreningen med en väsentlig hyressubvention. Med andra ord är det just ditt medlemskap som gör att AF-borgen förblir studenternas borg!

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om AF:s subventionssytem!

Läs mer om subventioner

Bostad via AF-bostäder

Stiftelsen AF Bostäder är med sina ca 5800 bostäder Lunds största hyresvärd för studenter.

För att få stå i AF Bostäders bostadskö måste man vara studerande medlem i Akademiska föreningen – det vill säga medlem i Studentlund.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om AF Bostäder!

Läs mer om AF Bostäder

Ytterligare förmåner

Rabatter

Som medlem i Akademiska Föreningen får du rabatter på bland annat följande:

  • Förköp på Studentaftnar
  • Fika i Café Athen
  • Scenarrangemang i AF-borgen