AF:s verksamhet

Vad gör AF och hur kan jag bli aktiv?

Akademiska Föreningen är en stor ideell studentförening i Lund som under sig samlar studentkultur i alla dess former och är verksam i nästan varje hörn av Lunds studentliv. Föreningens centrala aktiviteter går att dela upp i tre kategorier: utskott, erkända studentföreningar och fristående projekt.

Akademiska Föreningen består av 11 utskott, som sysselsätter sig med allt från studentmuseum och radio till poesi och spex. Organisatoriskt är utskotten en del av AF och ligger under föreningens ekonomiska administration.

Utskotten har en historisk koppling till Akademiska Föreningen och AF-borgen, där majoriteten av verksamheten bedrivs.

Om AF:s utskott

Utöver utskotten finns 22 stycken så kallade erkända studentföreningar. Dessa är fria föreningar som fungerar likt utskotten och står för en enorm bredd av verksamhetsområden, med allt ifrån mångfaldsarbete och politik till extremsport.

Om erkända studentföreningar

Om samarbetsföreningar

Akademiska Föreningen har avsatt pengar i en fond, vars syfte är att bredda studentlivet i Lund. Alla medlemmar i AF är välkomna att söka pengar för att förverkliga sitt projekt.

Det finns inga formkrav på dessa projekt, så länge de anordnas för eller av studenter och på ett eller annat vis tillför någonting nytt.

Om AF:s projektfond

Annan verksamhet

Studentgården i Skanör

Lunds studenter har ett alldeles eget sommar- och vinterpalats i det pittoreska Skanör. Hit kan alla AF-medlemmar åka för att umgås, planera eller bara för att koppla av från studierna.

Om Studentgården

Athen

Varje vardagskväll från kl 18 finns lokalen Athen på AF-borgens bottenvåning att låna gratis för AF:s utskott och erkända studentföreningar. För mer information om att låna Athen, klicka nedan.

Om Athen