Akademiska Föreningens organisation

Hur hänger allt ihop?