Akademiska Föreningens Projektfond

Finansiellt stöd för att bredda Lunds studentliv

AF:s projektfond

Ska du starta upp en ny förening, anordna en longboardtävling längs Tornavägen eller sätta upp en utomhusteater på Vita scenen i Stadsparken?

Antagligen har du någon ännu bättre idé som på något sätt berikar och breddar Lunds studentliv och då finns Akademiska Föreningens Projektfond till för dig!

Våren 2011 startade Akademiska Föreningen en fond med syftet att uppmuntra till nya och kreativa idéer som breddar utbudet i Lunds studentliv och gör Lund med omnejd till en ännu mer händelserik plats än vad det redan är.

Vi vill ge alla våra medlemmar chansen att utveckla den verksamhet som man saknar!

Projektfonden har under sina första år stöttat en mängd olika verksamheter, en snowboardfestival i Lundagård, ett integrationsprojekt med studentfokus, en entreprenörstävling, en modemässa i AF-Borgen m.fl.

Ansök nu!

Skicka in din ansökan till programchef@af.lu.se

Maila AF:s programchef

Tidigare projekt

Läs om vilka projekt som hittills har beviljats bidrag ur projektfonden.

Tidigare projekt

Vad krävs för att få projektstöd?

 • Det bör vara nyskapande.
 • Man kan söka till uppstart med inte för löpande verksamhet.
 • Den som söker måste vara medlem i “Studentlund”
 • Ska ha stark anknytning till studentverksamhet och arrangeras för AF-medlemmar eller för dessa och potentiella AF-medlemmar som huvudsaklig mågrupp.

Fullständigt regeldokument

Vad ska ansökan innehålla?

 • Projektets huvudsakliga syfte, mål med projektet samt en övergripande verksamhetsplan och tidslinje
 • En budget för projektet, sökt belopp och vad man avser använda det till, samt övrig finansiering
 • En lista över ansvarspersoner och kontaktuppgifter till dessa

När ansökan skrivits

 • Skicka till programchef@af.lu.se
 • AFs presidie kan godkänna ansökningar upp till 10 000 sek.
 • Vid ansökningar över 10 000 sek måste AFs styrelse godkänna ansökan. Styrelsemöten hålls ungefär 4 gånger per termin.
 • Varje budgetpunkt diskuteras för sig, en ansökan kan alltså bli godkänd på t.ex. tre av fyra punkter.