Akademiska Föreningens Projektfond

Finansiellt stöd för att bredda Lunds studentliv

AF:s projektfond

Ska du starta upp en ny förening, anordna en longboardtävling längs Tornavägen eller sätta upp en utomhusteater på Vita scenen i Stadsparken?

Har du en idé som på något sätt berikar och breddar Lunds studentliv? Då kan du söka pengar från Akademiska Föreningens Projektfond!

Våren 2011 startade Akademiska Föreningen en fond med syftet att uppmuntra till kreativa projekt och idéer som breddar utbudet i Lunds studentliv och gör Lund med omnejd till en ännu mer händelserik plats än vad det redan är.

Vi vill ge alla våra medlemmar chansen att utveckla den verksamhet som en saknar!

Projektfonden har under sina första år stöttat en mängd olika verksamheter, en snowboardfestival i Lundagård, ett integrationsprojekt med studentfokus, en entreprenörstävling, en modemässa i AF-Borgen m.fl.

Ansök nu!

Skicka in din ansökan till programchef@af.lu.se

Maila AF:s programchef

Tidigare projekt

Läs om vilka projekt som hittills har beviljats bidrag ur projektfonden.

Tidigare projekt

Vad krävs för att få projektstöd?

  • Projektbidrag kan beviljas för att starta upp ny verksamhet – antingen i form av ny förening eller ny verksamhet i redan existerande förening alternativt utveckla redan existerande verksamhet.
  • Den som söker måste vara medlem i Akademiska Föreningen
  • Projektet ska ha stark anknytning till studentverksamhet och arrangeras för AF-medlemmar eller för dessa och potentiella AF-medlemmar som huvudsaklig målgrupp.

Fullständigt regeldokument

Vad ska ansökan innehålla?

  • Projektets huvudsakliga syfte, mål med projektet samt en övergripande verksamhetsplan och tidslinje
  • En budget för projektet, sökt belopp och vad man avser använda det till, samt övrig finansiering
  • En lista över ansvarspersoner och kontaktuppgifter till dessa

När ansökan skrivits

  • Skicka till programchef@af.lu.se
  • AFs presidie kan godkänna ansökningar upp till 10 000 sek.
  • Vid ansökningar över 10 000 sek måste AFs styrelse godkänna ansökan. Styrelsemöten hålls ungefär fyra gånger per termin.
  • Varje budgetpunkt diskuteras för sig, en ansökan kan alltså bli godkänd på t.ex. tre av fyra punkter.