Samarbetsföreningar

Om samarbetsföreningar

“Samarbetsförening” är en grad av samarbete för de föreningar som precis startat eller driver en lite mindre organisation.

På våra samarbetsföreningar ställer vi inte lika höga krav som vi ställer på våra Erkända föreningar, utan försöker istället bidra med det vi kan, för att ge kontinuitet till föreningen med förhoppningen om att i framtiden kunna utse dem till en Erkänd studentförening.

Som samarbetsförening behöver man inte ha startat en officiell organisation ännu och det finns heller inget krav på hur länge verksamheten har bedrivits. Ni kan alltså vara precis i startgroparna. Inte heller ställer vi krav på att alla medlemmar är AF-medlemmar, men verksamheten skall ha en tydlig koppling och målgrupp i studentvärlden.

Vi erbjuder våra samarbetsföreningar kostnadsfria lokaler för möten samt större öppna evenenemang. Det ges även möjlighet att ställa ut gratis på Hälsningsgillet, en stor mässa för alla studentföreningar i Lund, som hålls i början av varje termin.

Vad får man som samarbetsförening?

Detta gör AF för sina samarbetsföreningar

 • att använda Blå Vinden som möteslokal utan kostnad enligt de regler som gäller för AF:s interna verksamhet
 • att två gånger per termin kostnadsfritt boka Athen enligt de regler som gäller för AF:s interna verksamhet, med möjlighet att boka fler gånger efter överenskommelse med presidiet
 • att få plats på Studentlunds kalendarium
 • att erbjuda plats på Hälsningsgillet, enligt samma premisser som för Erkända studentföreningar
 • att marknadsföras i nyhetsbrev till Akademiska Föreningens särskilda medlemmar
 • att delta på stormöte för erkända studentföreningar

Engagera dig!

Vi tycker du ska engagera dig i någon av dessa föreningar och få vänner och kunskap som ingen lärobok kan ge dig! Se vilka föreningar som är samarbetsföreningar till AF genom att följa länken nedan.

Lista över
samarbetsföreningar

Bli en samarbetsförening!

Är ni en nystartad förening, eller ett gäng vänner som håller på med en gemensam verksamhet? Då kan ni bli en samarbetsförening till genom att skicka en skriftlig ansökan till AF:s presidium, beslut fattas senare av Akademiska Föreningens styrelse.

Information som ska ingå i ansökan finns i rutan nedan.

Kontakta presidiet

Detta behöver du i din ansökan

 1. Kontaktuppgifter till ordförande eller dylikt
 2. Aktuella kontaktuppgifter till styrelse/ledning
 3. Avsiktförklaring
 4. Syfte
 5. Mål