Stipendier

Sök AF:s stipendier och dryga ut din studentplånbok!

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop?

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier, som AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund, kan söka. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels resestipendier för studier i nordiska länder och studier vid högre lärosäte i Paris.

Allmänna stipendier

Följande tre pdf:er avser de allmänna stipendierna.”


Resestipendier

Ehrensvärd resestipendium.


Oehlenschläger-Tegnérska resestipendier.